0 ks: 0 Kč s DPH    |    Nákupní košík

Největší nabídka motopneu za nejnižší ceny...Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Motopneu.net se řídí platnou legislativou a dále těmito obchodními podmínkami.

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu Motopneu.net je společnost S & G, spol. s r.o., Chropyňská 1867, Kroměříž 767 01, IČ 18189466

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně,v oddíle C, vložce 4078

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Motopneu.net (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách in ternetového obchodu Motopneu.net (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme zákazníka informovat telefonicky či emailem.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.


Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace objednávky. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží).


Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

  • Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převodem: Pro ověřené klienty a státní instituce nabízíme platbu na fakturu (převodem) se splatností 14 dnů. O tuto formu platby může klient požádat, pokud má u nás opakované objednávky, případně je státní instituce.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Dodání zboží

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 1–5 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zbo­ží.


Je-li stav skladem, zboží je reálně na skladě s možností dodání během 1–3 pracovních dnů. V závislosti na povaze zboží a čase přijetí objednávky lze očekávat expedici od 24h do 3 dnů (litá kola).


U akčního zboží, které je skladem, lze očekávat při objednání do 15h dodání obvykle do 24h.


V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. V souladu s tím může být objednávka v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných jednou přepravní firmou.


Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

U objednávek do celkové ceny 4000,- Kč vč. DPH činní dopravné 100,- Kč (vč. DPH) u objednávek nad 4000 Kč vč. DPH je dopravné zdarma.

Námi dodávané zboží je vždy pečlivě baleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě. Balné je ZDARMA.

Převzetí zboží

Příjemce zboží má povinnost překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla.


Příjemce zásilky je povinen po odjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.


Prodávající po obrdžení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.


Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.


Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že zákazník již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Možnost storna objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je zákazník vždy obratem informován.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jestliže se kupující domnívá, že prodávající Vás poškodili, nebo nedostál svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@motopneu.net

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod Motopneu.net si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.


Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu Motopneu.net, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu Motopneu.net.


V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovateli online plateb.

Místo zpětného odběru

Podle §38 zákona o odpadech 185/2001 Sb. musí prodávající bezplatně přebírat od kupujícího opotřebované pneumatiky k ekologické likvidaci. Kupující může odevzdat pneumatiky zasláním na adresu uvedenou na faktuře v množství odpovídajícímu zakoupeným pneumatikám, nebo po dohodě v sídle na adrese:
S & G spol. s r.o., Chropyňská 1867, Kroměříž 767 01

Bridgestone Continental Dunlop Michelin Pirelli